resim

Pelvik Ağrı ve Dismenore

Dismenore ( ya da sancılı adet görme olarak bilinen durum) en sık görülen siklik ağrı tipidir ve altta yatan bir hastalık nedeniyle olmadığını kanıtlamadan Primer Dismenore diyemiyoruz. Ağrıya sebep olacak ve acil müdahale, ameliyat gerektirecek durumlar; Dış gebelik yırtılması, yumurtalık kistinin karın içerisine kanaması, yumurtalık veya tüplerin etrafında oluşan kistlerle birlikte kendi etrafında dönerek Torsiyona sebep olması, akut appandisit, böbrek taşı düşürmek gibi. Özellikle üreme çağındaki kadınlarda bir anda ortaya çıkan, ani başlayan ve şiddeti giderek artan bir ağrı varsa derhal hekime başvurması önerilir.

Endometriozis

Üreme çağındaki kadınlarda sık görülmekle birlikte adolesan ve hormon replasman tedavisi (HRT) alan postmenopozal kadınlarda da bildirilmiştir. Kronik pelvik ağrının en sık görülen sebebidir. Teşhis edebilmek için önce şüphelenmek gerekiyor. Detaylı anamnez ve fizik muayene sonrası tanı ve tedavi için en güvenilir yöntem olan Laparoskopi yapılır. Ameliyat olmak istemeyen, ya da uygun olmayan kadınlarda hormonal ilaçlar devreye girmektedir.

Menopoz

Bir kadın, yaşamının yaklaşık üçte birini menopozal dönem sonrasında geçirmektedir. Bu nedenle, menopozal dönemdeki kadınların sağlık ve yaşam kailtesi kritik öneme sahiptir. Ancak ülkemizde ne yazık ki bu dönemdeki kadınlar, kendilerine gereken dikkati ve özeni gösterememektedir. Bunun ekonomik, sosyolojik, kültürel birçok sebebi mevcuttur.

Genitoüriner Enfeksiyonlar ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar

Normal vajinal flora; çoğunlukla aerobik olan ortalama alt farklı bakteri türünden oluşmaktadır. En sık görülen ise H2O2 (hidrojen peroksit) üreten laktobasillerdir. Normal vavina pH değeri 4,5' in altındadır. Laktobasil kaybı olduğu tüm durumlarda kadın genital yol enfeksiyonları ortaya çıkmaktadır. En sık karşılaştığımız durumlar ise Bakteriyel Vajinozis, trikomonas vajiniti ve vulvovajinal kandidiyazistir (mantar enfeksiyonu) Cinsel yolla bulaşın en yüksek olduğu durumlar ise gonokokk (bel soğukluğu), klamidya, herpes simpleks virüs, human papillomavirüs, genital siğiller, HIV, sifiliz (frengi). Tanı ve tedavi için jinekolog, dermatolog ve enfeksiyon hekiminin değerlendirmesi gereklidir.

Aile Planlaması

Ergenlik döneminden menopoza kadar kadın sağlığında gebelik gibi gebelikten korunmak da öenmli yer tutmaktadır. İstenmeyen gebelik nedeni ile kadınların küretaj yaptırmaları ülkemizde ne yazık ki her zaman mümkün olamamaktadır. Bu nedenle korunma yöntemleri önemli hale gelmektedir. Size uygun yöntem için hekiminize başvurmanız önerilir.