resim

Erişkin Jinekoloji

Sık jinekolojik problemler vulvar ve vajinal semptomları, pelvik kitleleri, ağrı ve kanamaya neden olan durumları içermektedir. Normal menstrüel sikluslar (adet/regl kanamaları) adolesan çağdan sonra düzenli bir şekilde 2-7 gün süren, 21-35 gün arasında uzunluğu olan ve menopozla son bulan dönemlerdir. Bu tanımın dışında kalan diğer tüm durumlar anormal kanama tanımı altında toplanmaktadır.

Uterin myomlar

En sık görülen iyi huylu kadın genital organ tümörleridir. Çoğunlukla asemptomatiktir, yani belirti vermez, tesadüfen muayene esnasında tespit edilir. Her myom ameliyat edilmez, ilaç tedavisine ihtiyaç duyulmaz, yüksek oranda takip yeterlidir.

Ovaryen Kitleler (Yumurtalık Kistleri)

Üreme çağında görülen yumurtalık kitlelerinin neyse ki çoğu iyi huyludur. En sık görülen ve nonneoplasitk gruptakiler fonkisyonel over kistleri olarak tarif edilenlerdir; follikül kisti, korpus luteum kistleri ve teka lutein kistleri. Genellikle semptoma yol açmaz ve cerrahi gerektirmez. Oral kontraseptifler (doğum kontrol hapları) bu kistlerin gelişmesinde ve önlenmesinde oldukça etkilidir.